Foto hospiceIn het hospice 't Huis van Heden in Emmen is men er voor elkaar én met elkaar, met een lach en een traan. Het hospice, gelegen in de bossen aan de Markeweg, biedt plek aan mensen in de terminale fase van hun leven, als zij deze periode niet thuis kunnen of willen doorbrengen. In het hospice staan aandacht en zorg voor de gast centraal. Deze zorg beantwoordt aan de persoonlijke behoefte van de ernstig zieke. Het streven is om het hospice zoveel mogelijk een thuiskarakter te geven. Dit uit zich bijvoorbeeld in de mogelijkheid om familie en vrienden, zo veel als zij willen, de zorg aan de zieke te bieden, desgewenst voor of met elkaar eten te koken en door persoonlijke accenten aan te brengen in de inrichting van de kamer.

Voor hun gast is het van groot belang zich zoveel mogelijk veilig te kunnen voelen in het hospice. De aanwezigheid van vrijwilligers - het hospice werkt met circa 80 geschoolde vrijwilligers -, dag en nacht, hun zorg en aandacht en de deskundigheid van de verpleegkundigen geven een groot gevoel van veiligheid. Ook de vertrouwdheid met de eigen huisarts is hierbij van essentieel belang, deze blijft verantwoordelijk voor de medische zorg. Indien dit niet kan of wenselijk is neemt de vaste vervangende arts van het hospice de medische zorg over.

Het hospice in Emmen heeft 3 gastenkamers en kent per kamer een gemiddelde bezettingsgraad van circa 75%, dit zijn op jaarbasis 35 tot 40 gasten. ’t Huis van Heden bestaat in 2016 tien jaar.

Er is ruimte voor al het verdriet dat ziek zijn, niet meer beter worden en afscheid nemen van het leven en van je dierbaren met zich mee brengt. Maar ook gewone daagse dingen hebben eveneens hun plek in het hospice en op z’n tijd zelfs met een vleug humor.

Het hospice wordt grotendeels bekostigd door donaties, giften en opbrengsten uit sponsoracties. En ook wij als Rotary Emmen-Monarch willen ons steentje bijdragen.fly2